Świadczenia w ramach przychodni lekarskiej a ukryte zyski

Like Don't move Unlike
 
2

1. Zagadnienie

Czy w przypadku wyboru przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność gospodarczą jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej opodatkowania estońskim CIT zapłata wynagrodzenia za usługi świadczone w ramach przychodni lekarskiej wypłacane przez tę spółkę na rzecz jej udziałowców będzie podlegała opodatkowaniu jako dochód z ukrytych zysków zakładając, że wynagrodzenia wypłacane tytułem świadczonych usług będą ekonomicznie uzasadnione i racjonalne, a ich wysokość ustalana będzie na warunkach, które przyjęłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane.

2. Stanowisko organu interpretacyjnego potwierdza brak dochodu z tytułu ukrytych zysków   

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał w interpretacji indywidualnej z dnia 27 czerwca 2022 r. znak 0111-KDIB1-1.4010.168.2022.2.BS za prawidłowe stanowisko spółki, zgodnie z którym, aby świadczyć usługi w zakresie ochrony zdrowia musi ona zatrudniać lekarzy i pielęgniarzy lub też nabywać usługi lekarskie i pielęgniarskie w ramach obrotu profesjonalnego (to jest między przedsiębiorcami). Nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby usługi takie nabywać od udziałowców, którzy mają odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia oraz prowadzą działalność gospodarczą w tym zakresie. Nadto, odpowiednia obsługa administracyjna przychodni lekarskiej polegająca na zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz zapewnianiu zaopatrzenia w niezbędne przedmioty i artykuły medyczne jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania zakładu leczniczego i usługa taka może być zamówiona u udziałowcy, posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Zatem, nabywanie wymienionych usług od udziałowców również jest ekonomicznie uzasadnione i racjonalne. O rynkowości stawek stosowanych w rozliczeniach między Wnioskodawcą a wspólnikami świadczy natomiast fakt, że stawki na porównywalnym poziomie są stosowane przez spółkę w rozliczeniach z innymi lekarzami i pielęgniarzami, którzy nie są podmiotami powiązanymi.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *