CIT estoński a licencjonowanie znaku towarowego

Like Don't move Unlike
 
2

1. Zagadnienie

Czy w przypadku gdy Spółka objęta CIT estońskim w czasie korzystania z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek będzie wypłacała do podmiotu powiązanego należności z tytułu licencjonowania znaku towarowego, to wypłata tych należności zostanie uznana za ukryty zysk w rozumieniu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT?

Uwaga! Istnieje taki obowiązek – zgodnie z poglądem wyrażonym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 23 grudnia 2022 r. znak 0111-KDIB2-1.4010.510.2022.2.AR.

2. Opis stanu faktycznego

Znak jest rozpoznawalny i identyfikowany z Licencjodawcą, jako przedsiębiorcą i świadczonymi przez niego usługami. Znak został wytworzony przez działalność gospodarczą Licencjodawcy prowadzoną przez 20 lat, a zatem Licencjodawca posiada faktyczną zdolność do wykonania usługi i ponosi pełne ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej. Licencjonowanie znaku będzie Spółce niezbędne do kreowania popytu i budowania swojej pozycji na rynku. Ponadto racjonalnym biznesowo oraz prawnie jest zachowanie praw do znaku w majątku Licencjodawcy ze względu na zachowanie dobrej rentowności Spółki, jak i plany o licencjonowaniu znaku na rzecz podmiotu niepowiązanego. W związku z powyższym zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy, wypłata wynagrodzenia z tyt. licencjonowania znaku nie będzie stanowiła wypłaty ukrytego zysku w myśl art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

3. Stanowisko spółki

Wynagrodzenie wypłacone przez podatnika na rzecz przedsiębiorcy powiązanego z tytułu licencjonowania znaku towarowego nie zostało ani wprost wskazane jako przykład ukrytego zysku, jak również nie zostało wprost wskazane jako przykład tytułu do wypłaty, który nie jest ukrytym zyskiem.

4. Z uzasadnienia interpretacji indywidualnej

„(…) wypłacane przez Państwa na rzecz udziałowca (Licencjodawcy) wynagrodzenie z tytułu licencjonowania wskazanego w opisie sprawy znaku towarowego stanowić będzie świadczenie ekwiwalentne dywidendzie kreujące dochód z tytułu ukrytych zysków. Jak bowiem wynika z wniosku Spółka planuje – w zamian za wynagrodzenie – uzyskać licencję znaku słownograficznego od Licencjodawcy, tj. podmiotu powiązanego, będącego jednocześnie udziałowcem Spółki, który nie zdecydował się przykładowo na wniesienie tego znaku w drodze aportu do Spółki. Prowadzi to do wniosku, że udziałowiec (Licencjodawca) nie zadbał o wyposażenie Spółki w aktywa konieczne dla prowadzenia działalności gospodarczej. Jak wskazano bowiem we wniosku, Spółka w ramach cesji nabyła od Licencjodawcy usługi w postaci oferowania właścicielom nieruchomości kompleksowej obsługi obiektów, natomiast znak słowno-graficzny, mimo że jest rozpoznawalny i identyfikowany przez konsumentów z działalnością gospodarczą Licencjodawcy oraz położeniem geograficznym nieruchomości, nie został nabyty (wniesiony). W konsekwencji czynność tę należy interpretować jako dokapitalizowywanie w innej formie.”

Zatem zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

„W omawianej sprawie będziemy mieli zatem do czynienia ze świadczeniem, które pod pozorem inaczej (innej – uwaga autora) czynności prawnej prowadzić będzie de facto do korzyści wspólnika, która bez wykonania tego świadczenia zostałaby zrealizowana w postaci dywidendy. Bez znaczenia pozostaje przy tym, że warunki licencjonowania znaku towarowego ustalone zostaną na warunkach rynkowych. W związku z powyższym stwierdzić należy, że należność wypłacana przez Państwa na rzecz podmiotu powiązanego (udziałowca) z tytułu licencjonowania ww. znaku towarowego będzie stanowiła ukryty zysk na podstawie art. 28m ust. 3 ustawy o CIT.”

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *