CIT estoński a licencjonowanie znaku towarowego

1. Zagadnienie Czy w przypadku gdy Spółka objęta CIT estońskim w czasie korzystania z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek będzie wypłacała do podmiotu powiązanego należności z tytułu licencjonowania znaku towarowego, to wypłata tych należności zostanie uznana za ukryty zysk w rozumieniu art. 28m ust. 3 ustawy o CIT? Uwaga! Istnieje taki obowiązek – zgodnie z…