Ulgi ZUS

Like Don't move Unlike
 
2

Wprowadzenie

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma wyzwaniami, w tym z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. ZUS oferuje różne formy ulg i preferencyjnych składek, które mogą znacząco odciążyć nowo powstałe firmy. W artykule omówimy główne opcje dostępne dla przedsiębiorców: ulgę na start, preferencyjne składki, mały ZUS+, oraz działalność nieewidencjonowaną.

Ulga na Start

Warunki

Ulga na start umożliwia przedsiębiorcom, którzy:

 • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie po co najmniej 60 miesiącach od jej zawieszenia lub zakończenia,
 • nie wykonują dla byłego pracodawcy tego samego rodzaju pracy, którą wykonywali jako pracownicy w roku bieżącym lub poprzednim.

Ulga obowiązuje przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności. Jeśli działalność zostanie rozpoczęta pierwszego dnia miesiąca, ten miesiąc liczy się jako pierwszy z sześciu miesięcy korzystania z ulgi. Ulgi nie można przedłużyć, zawieszając działalność w trakcie jej trwania.

Skutki

Przedsiębiorca korzystający z ulgi na start nie jest objęty ubezpieczeniami społecznymi, co oznacza brak prawa do świadczeń chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz związanych z wypadkami przy pracy. Okres bez składek nie jest wliczany do emerytury ani renty z tytułu niezdolności do pracy.

Preferencyjne Składki

Warunki

Po zakończeniu ulgi na start lub rezygnacji z niej, przedsiębiorca może opłacać preferencyjne składki przez 24 miesiące. Warunki to:

 • brak prowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy,
 • niewykonywanie dla byłego pracodawcy tego samego rodzaju pracy.

Preferencyjne składki naliczane są od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Skutki

Wysokość składek wpływa na wysokość przysługujących świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Niższe składki oznaczają niższe świadczenia chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze oraz emerytalne.

Mały ZUS+

Warunki

Mały ZUS+ umożliwia opłacanie składek proporcjonalnych do dochodu z działalności gospodarczej. Warunki to:

 • zarejestrowanie działalności w CEIDG lub bycie wspólnikiem spółki cywilnej,
 • przychód z działalności gospodarczej nie przekraczający 120 tys. zł w poprzednim roku.

Nie można skorzystać z małego ZUS+, jeśli:

 • działalność gospodarcza była prowadzona krócej niż 60 dni w poprzednim roku,
 • rozliczano się w formie karty podatkowej i korzystano ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT,
 • podlegano ubezpieczeniom społecznym z tytułu innej działalności,
 • spełnia się warunki do opłacania preferencyjnych składek,
 • wykonywano pracę dla obecnego lub byłego pracodawcy w bieżącym lub poprzednim roku.
Skutki

Korzystanie z małego ZUS+ ma wpływ na wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Świadczenia chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze będą obliczane od podstawy składek.

Ubezpieczenie Zdrowotne

Bez względu na wybraną ulgę czy preferencyjne składki, przedsiębiorca jest obowiązkowo objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Składkę zdrowotną nalicza się od kwoty nie niższej niż 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Działalność Nieewidencjonowana

Prowadzenie działalności nieewidencjonowanej nie wiąże się z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, co oznacza brak prawa do świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa czy wypadku przy pracy. Okres ten nie jest wliczany do emerytury ani renty.

Podsumowanie

Rozpoczynając działalność gospodarczą, przedsiębiorca ma do wyboru kilka opcji ulg i preferencyjnych składek, które mogą ułatwić start i zmniejszyć obciążenia finansowe. Wybór odpowiedniej opcji powinien być przemyślany, uwzględniając zarówno krótkoterminowe korzyści, jak i długoterminowe skutki dla ubezpieczeń społecznych. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie ZUS oraz biznes.gov.pl.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

 • tel.: +48 534 312 775,
 • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
 • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Adrian Stochmal

Doradca podatkowy (numer wpisu 14817), agent celny (numer wpisu 017886), doktorant na wydziale nauk prawnych, współpracownik spółki doradztwa podatkowego Magistri Tributorum sp. z o.o., właściciel biura rachunkowego IPSO FACTO, partner w agencji celnej OCLIJ SIĘ, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT, autor serii książek pt.: "Zrozumieć Estoński CIT", członek zarządu w spółce z branży energetycznej, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego. Uczestnik projektu “Dialog z biznesem” prowadzonego przez Ministerstwo Finansów w kontekście CIT Estoński na etapie wdrażania i konsultacji ryczałtu od dochodów spółek. Absolwent studiów magisterskich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie prawo podatkowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Autor blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Trener w zakresie prawa podatkowego, celnego i rachunkowości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *