Ulga na start – ZUS

Like Don't move Unlike
 
1

Warunki Skorzystania z Ulgi na Start

1. Podjęcie Działalności Gospodarczej po raz Pierwszy lub Ponownie po 60 Miesiącach

Aby skorzystać z ulgi na start, musisz spełnić jeden z następujących warunków:

 • Podejmujesz działalność gospodarczą po raz pierwszy.
 • Ponownie rozpoczynasz działalność gospodarczą po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej.

2. Nie Wykonywanie Usług dla Byłego Pracodawcy

Nie możesz wykonywać dla byłego pracodawcy tego, co robiłeś dla niego jako pracownik, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym. Oznacza to, że jeśli pracowałeś u danego pracodawcy, nie możesz świadczyć tych samych usług na zasadzie działalności gospodarczej, aby skorzystać z ulgi na start.

Okres 6 Miesięcy Ulgi

Jak Liczyć Okres Ulgi?

 • Jeśli rozpoczniesz działalność gospodarczą pierwszego dnia miesiąca, ten miesiąc liczy się jako pierwszy z sześciu miesięcy ulgi.
 • Jeśli rozpoczniesz działalność w trakcie miesiąca, okres ulgi zaczyna się od następnego pełnego miesiąca kalendarzowego.

Przykłady:

 • Pan Adam rozpoczął działalność gospodarczą 7 maja 2022 r. Spełnił warunki do skorzystania z ulgi na start. Okres sześciu miesięcy, za które nie będzie opłacał składek na ubezpieczenia społeczne, upłynie 30 listopada 2022 r.
 • Pani Maria rozpoczęła działalność gospodarczą 4 maja 2018 r. Spełniła warunki do skorzystania z ulgi na start. Jednak od 1 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. zawiesiła działalność. Po wznowieniu będzie mogła korzystać z ulgi jeszcze przez 4 miesiące kalendarzowe.

Ważne:

 • Nie można przedłużyć ulgi na start poprzez zawieszenie działalności gospodarczej w trakcie korzystania z tej ulgi.

Konsekwencje Nieopłacania Składek na Ubezpieczenia Społeczne

Brak Prawa do Zasiłków i Świadczeń

W okresie korzystania z ulgi na start nie masz prawa do:

 • Zasiłku chorobowego.
 • Świadczenia rehabilitacyjnego.
 • Zasiłku macierzyńskiego.
 • Zasiłku opiekuńczego.

Oznacza to, że jeśli zachorujesz, będziesz musiał opiekować się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, albo urodzi Ci się dziecko, nie otrzymasz tych świadczeń.

Brak Prawa do Świadczeń z Tytułu Niezdolności do Pracy

Nie będziesz również miał prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, takich jak zasiłek chorobowy czy świadczenie rehabilitacyjne.

Brak Wpływu na Wysokość Emerytury

Okres, w którym nie opłacasz składek na ubezpieczenie emerytalne:

 • Nie będzie uwzględniony przy ustalaniu prawa do emerytury.
 • Nie podwyższy wysokości przyszłej emerytury.

Jeśli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r., aby otrzymać emeryturę, musisz osiągnąć wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) i udowodnić jakikolwiek okres ubezpieczenia. Jeżeli Twoje świadczenie będzie niższe niż najniższa emerytura, zostanie podwyższone do tej kwoty tylko wtedy, gdy udowodnisz odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy (20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn).

Przykład:

 • Pan Michał, urodzony w kwietniu 1983 r., zgłosił wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy w czerwcu 2018 r. Udokumentował 6 lat pracy. Od kwietnia 2016 r. do kwietnia 2018 r. nie podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. W maju 2018 r. rozpoczął działalność gospodarczą i skorzystał z ulgi na start. Lekarz orzecznik orzekł częściową niezdolność do pracy, która powstała w maju 2018 r. Pan Michał otrzymał jednak decyzję odmawiającą przyznania renty, ponieważ jego niezdolność do pracy nie powstała w okresach składkowych i nieskładkowych ani w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Rezygnacja z Ulgi na Start

Możliwość Rezygnacji

Możesz zrezygnować z korzystania z ulgi na start i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych. Jednakże, ponowne skorzystanie z ulgi na start będzie możliwe dopiero po 60 miesiącach kalendarzowych od dnia zakończenia bądź zawieszenia działalności.

Przykład:

 • Pan Józef korzystał z ulgi na start przez 2 miesiące – od 1 czerwca 2022 r. do 31 lipca 2022 r. Następnie od 1 sierpnia 2022 r. zgłosił się do ubezpieczeń społecznych. Jeśli w październiku 2022 r. uzna, że decyzja o rezygnacji z ulgi była błędna, nie będzie mógł ponownie skorzystać z ulgi na start ani od 1 sierpnia 2022 r., ani od 1 października 2022 r.

Podsumowując, ulga na start to atrakcyjna możliwość dla nowych przedsiębiorców, jednak niesie ze sobą pewne ograniczenia i konsekwencje, szczególnie w zakresie braku świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Decyzję o skorzystaniu z tej ulgi należy podjąć po dokładnym rozważeniu wszystkich za i przeciw.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

 • tel.: +48 534 312 775,
 • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
 • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Adrian Stochmal

Doradca podatkowy (numer wpisu 14817), agent celny (numer wpisu 017886), doktorant na wydziale nauk prawnych, współpracownik spółki doradztwa podatkowego Magistri Tributorum sp. z o.o., właściciel biura rachunkowego IPSO FACTO, partner w agencji celnej OCLIJ SIĘ, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT, autor serii książek pt.: "Zrozumieć Estoński CIT", członek zarządu w spółce z branży energetycznej, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego. Uczestnik projektu “Dialog z biznesem” prowadzonego przez Ministerstwo Finansów w kontekście CIT Estoński na etapie wdrażania i konsultacji ryczałtu od dochodów spółek. Absolwent studiów magisterskich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie prawo podatkowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Autor blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Trener w zakresie prawa podatkowego, celnego i rachunkowości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *