Preferencyjna podstawa wymiaru składek ZUS

Like Don't move Unlike
 
0

Kiedy możesz skorzystać z preferencyjnej podstawy? Po zakończeniu korzystania z ulgi na start przez 6 miesięcy, lub jeśli zrezygnujesz z niej wcześniej, masz prawo opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru składek przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe. Preferencyjna podstawa wymiaru składek oznacza, że składki będą opłacane od zadeklarowanej przez Ciebie kwoty, ale nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Warunki skorzystania z preferencyjnej podstawy:

 • Nie prowadzisz innej pozarolniczej działalności gospodarczej ani nie prowadziłeś jej w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania obecnej działalności gospodarczej.
 • Nie wykonujesz działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym) wykonywałeś czynności wchodzące w zakres Twojej działalności gospodarczej.

Przykłady:

 • Pan Jacek:
  • Rozpoczął działalność gospodarczą 1 czerwca 2022 r.
  • Chce korzystać z ulgi na start do 30 września 2022 r.
  • Zgłosi się do ubezpieczeń społecznych od 20 października 2022 r. i będzie objęty ubezpieczeniami społecznymi od tego dnia.
  • Będzie mógł korzystać z preferencyjnej podstawy przez 24 miesiące, do 31 października 2024 r.
 • Pani Lidia:
  • Rozpoczęła działalność gospodarczą 1 maja 2022 r.
  • Korzystała z ulgi na start przez 6 miesięcy.
  • Po upływie tego okresu, od 1 listopada 2022 r. zacznie opłacać składki od preferencyjnej podstawy przez 24 miesiące, do 31 października 2024 r.

Jak Ustalana Jest Podstawa Wymiaru Składek?

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) ustalasz w taki sam sposób, z następującymi zastrzeżeniami:

 • Nie stosujesz ograniczenia do kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.
 • Nie możesz ustalić podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w kwocie wyższej niż 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Ważne Informacje:

 • Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne to 30% minimalnego wynagrodzenia.
 • Możesz zadeklarować, że będziesz opłacać składki od wyższej kwoty.

Skutki Opłacania Niższych Składek na Ubezpieczenia Społeczne

Twoja decyzja o skorzystaniu z preferencyjnej podstawy wymiaru składek wpłynie na wysokość świadczeń, które przysługują Ci z tytułu:

 • Ubezpieczenia chorobowego (np. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy).
 • Ubezpieczenia wypadkowego (np. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne).

Świadczenia te są obliczane od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe. Jeżeli zadeklarujesz kwotę 30% minimalnego wynagrodzenia, ta kwota będzie przyjęta do obliczenia przysługujących Ci zasiłków.

Przykład:

Pan Piotr:

 • Prowadzi działalność pozarolniczą i podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od 1 marca 2017 r.
 • Zadeklarował opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od 30% minimalnego wynagrodzenia.
 • Od marca do grudnia 2017 r. podstawa wymiaru składek wynosiła 600 zł, a od stycznia 2018 r. – 630 zł.
 • Składki opłacał terminowo i w należnej wysokości.
 • Był niezdolny do pracy z powodu choroby od 1 do 30 czerwca 2018 r.
 • Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.
 • Przychód to kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po odliczeniu 13,71% tej kwoty.
 • Podstawa wymiaru zasiłku wyniosła 528,53 zł.

Obliczenia:

 • 13,71% z 600 zł = 82,26 zł, 600 zł – 82,26 zł = 517,74 zł.
 • 13,71% z 630 zł = 86,37 zł, 630 zł – 86,37 zł = 543,63 zł.
 • [(517,74 zł x 7 miesięcy) + (543,63 zł x 5 miesięcy)] : 12 miesięcy = 528,53 zł.

Zasiłek chorobowy:

 • Pan Piotr ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.
 • Za czerwiec przysługuje mu zasiłek chorobowy w kwocie 423 zł.
 • 528,53 zł : 30 dni = 17,62 zł.
 • 17,62 zł x 80% = 14,10 zł.
 • 14,10 zł x 30 dni = 423 zł.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

 • tel.: +48 534 312 775,
 • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
 • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Adrian Stochmal

Doradca podatkowy (numer wpisu 14817), agent celny (numer wpisu 017886), doktorant na wydziale nauk prawnych, współpracownik spółki doradztwa podatkowego Magistri Tributorum sp. z o.o., właściciel biura rachunkowego IPSO FACTO, partner w agencji celnej OCLIJ SIĘ, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT, autor serii książek pt.: "Zrozumieć Estoński CIT", członek zarządu w spółce z branży energetycznej, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego. Uczestnik projektu “Dialog z biznesem” prowadzonego przez Ministerstwo Finansów w kontekście CIT Estoński na etapie wdrażania i konsultacji ryczałtu od dochodów spółek. Absolwent studiów magisterskich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie prawo podatkowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Autor blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Trener w zakresie prawa podatkowego, celnego i rachunkowości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *