SLIM VAT 3

Like Don't move Unlike
 
5

Projekt SLIM VAT 3

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się informacja o planowanym projekcie zmian w ustawie o VAT pod roboczą nazwą SLIM VAT 3 (projekt z dnia 4 sierpnia 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw).

W dniu 8 sierpnia 2022 r., Ministerstwo Finansów podało informację, że przygotowany projekt nowelizacji ustawy o VAT trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Uzgodnienia i konsultacje dotyczące projektu będą trwały do dnia 26 sierpnia 2022 r.

Proponowane zmiany dotyczą między innymi:

 • mechanizmu podzielonej płatności – poprawa płynności finansowej firm;
 • podatku VAT w obrocie międzynarodowym – zmniejszenie formalności;
 • rozszerzenia zakresu zwolnień do podatku VAT;
 • uproszczenia w stosowaniu proporcji;
 • ujednolicenia procedur wydawania wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA), wiążących informacji taryfowych (WIT) i wiążących informacji o pochodzeniu (WIP).

Najważniejsze zmiany zawarte w pakiecie SLIM VAT 3 to:

 • podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro, co wpłynie na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT;
 • doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej;
 • uproszczenie w zakresie ustalania proporcji odliczenia podatku VAT i korekty odliczonego podatku VAT (w tym m.in. zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%; wprowadzenie opcji rezygnacji z dokonania korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 punków procentowych, z uwzględnieniem nieznacznej wartości tej kwoty);
 • uproszczenie w zakresie raportowania rozliczeń dotyczące fakturowania (w tym m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników);
 • zrezygnowanie z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku VAT naliczonego z tego tytułu;
 • rozszerzenie zwolnienia od podatku VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi na fundusze inwestycyjne z siedzibą w innych niż Polska państwach członkowskich UE;
 • skonsolidowanie wydawania wiążących informacji poprzez wyznaczenie jako organu właściwego dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz ujednolicenie systemu podatkowego w obszarze dotyczącym wydawania WIS i WIA;
 • zrezygnowanie z opłaty za wniosek o wydanie WIS;
 • dostosowanie przepisów regulujących sankcję VAT do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-935/19;
 • doprecyzowanie zasad dokonywania korekt podatku należnego od dostawy towarów dokonanej dla podróżnego;
 • umożliwienie podatnikom, a w przypadku podatników reprezentowanych przez pośrednika – pośrednikom, złożenia w przypadku transakcji rozliczanych uprzednio w systemie OSS/IOSS korekty deklaracji poza systemem OSS/IOSS oraz określenie wzorów elektronicznych deklaracji korygujących;
 • rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na kolejne podatki oraz opłaty, to jest podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, opłatę od środków spożywczych (tzw. opłatę cukrową), zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji (tzw. podatek od produkcji okrętowej) oraz podatek tonażowy;
 • umożliwienie przekazywania środków z rachunku VAT na rachunek VAT przedstawiciela grupy VAT celem zapłaty należnych podatków.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

 • tel.: +48 534 312 775,
 • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
 • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *