Danina nałożona na twórców publikujących treści na platformie YouTube

Like Don't move Unlike
 
6

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii nakłada obowiązek wpisu  do wykazów prowadzonych przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na między innymi na youtuberów.

Ponadto ustawa ta w art. 19 reguluje obowiązek wkładu finansowego różnego rodzaju podmiotów zajmujących się dystrybucją twórczości audiowizualnej w krajowy fundusz, którego celem jest finansowanie produkcji audiowizualnej. Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy nadawca programu telewizyjnego dokonuje wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych albo przychodu pochodzącego z pobranych bezpośrednio od abonentów opłat za dostęp do nadawanych programów, jeżeli przychód ten w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy. Obowiązek taki jest nakładany również na podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie, w tym podmioty posiadające siedzibę na terytorium innego państwa Unii Europejskiej i podlegające jurysdykcji innego państwa członkowskiego.

Objęci nowymi obowiązkami są dostawcy platform do publikowania wideo oraz dostawcy uzyskujący przychody z zamieszczania profesjonalnych materiałów audiowizualnych, które mogą konkurować z telewizją. Ustawa wyłącza zaś z obowiązku mikroprzedsiębiorców oraz twórców o widowni mniejszej niż 1% internautów.

Podstawę daniny stanowi przychód uzyskany z tytułu emisji przekazów handlowych albo przychód pochodzący z pobranych bezpośrednio od abonentów opłat za dostęp do nadawanych programów.

Danina wynosi 1,5% podstawy. Podmiot obowiązany do jej wpłaty przedkłada oświadczenie o wysokości przychodów, w oparciu o które ustalona została wysokość wpłaty. Oświadczenie to jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Zgłoszenia do wykazu należy dokonać nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia udostępniania publicznego audiowizualnej usługi medialnej na żądanie albo dostarczenia platformy. Podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie oraz dostawcy platform udostępniania wideo prowadzący działalność w dniu 1 listopada 2021 r. (data wejście w życie nowelizacji ustawy), mieli obowiązek do zgłoszenia usług do wykazu Przewodniczącego KRRiT do dnia 1 lutego 2022 r.

Za brak zgłoszenia do rejestru grozi kara w wysokości do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *