Podatek od przychodów z budynków

Like Don't move Unlike
 
7

Podatek od przychodów z budynków powraca po przerwie spowodowanej stanem epidemii

Uwaga, bez względu na to czy jesteś przedsiębiorcą czy też nie, bez względu na to czy jesteś opodatkowany podatkiem PIT czy też podatkiem CIT – jeżeli spełniasz łącznie poniższe przesłanki:

1. jesteś właścicielem albo współwłaścicielem środka trwałego będącego budynkiem,

2. oddałeś ten budynek w całości albo też w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,

3. budynek ten jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

to możesz zostać objęty podatkiem od przychodów z budynków.  

Zgodnie z art. 38ha pkt 2 ustawy o CIT oraz analogicznie art. 52pa pkt 2 ustawy o PIT podatnicy mogli korzystać ze zwolnienia od podatku od przychodów z budynków nie dłużej jednak niż do końca miesiąca, w którym stan epidemii COVID-19 został odwołany. Tymczasem stan epidemii został w Polsce odwołany z dniem 16 maja 2022 r., co oznacza że z dniem 31 maja 2022 r. zakończył się okres zwolnienia od podatku od przychodów z budynków.

Podatek od przychodów z budynków wynosi 0,035% podstawy opodatkowania, którą stanowi suma przychodów z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę 10 000 000 zł. Przychód ten stanowi ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca wartość początkowa podlegającego opodatkowaniu środka trwałego wynikająca z prowadzonej ewidencji, a w miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji – wartość początkowa ustalona na dzień wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.

Zobowiązanie podatkowe należy wpłacać do właściwego organu podatkowego bez wezwania za każdy miesiąc w terminie do 20-tego dnia następnego miesiąca. Oznacza to – wobec odwołania stanu epidemii – konieczność dokonania wpłaty podatku za czerwiec 2022 r. w terminie do dnia 20 lipca 2022 r.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *