W fundacji rodzinnej CIT w stawce 25% jest obliczany od dochodu

Like Don't move Unlike
 
6

1. Zagadnienie

Jeżeli fundacja rodzinna prowadząc działalność gospodarczą wykroczy poza zakres z art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej i będzie zobowiązana zapłacić podatek CIT w stawce 25% zgodnie z art. 24r ust. 1 ustawy o CIT to czy ten podatek będzie zryczałtowany (tak jak podatek CIT w stawce 15% z art. 24q ust. 1 ustawy o CIT), a podstawą opodatkowania będzie przychód, czy też podatek ten będzie rozliczany na zasadach ogólnych (tak jak podatek CIT w stawkach 9% i 19% z art. 19 ust. 1 ustawy o CIT), a podstawą opodatkowania będzie dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania?

2. Odpowiedź

Zgodnie z art. 24r ustawy o CIT, w zakresie w jakim fundacja rodzinna prowadzi działalność gospodarczą wykraczającą poza zakres określony w art. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej stawka podatku, o którym mowa w art. 19 ustawy o CIT, wynosi 25% podstawy opodatkowania. Do fundacji rodzinnej, o której mowa powyżej, przepis art. 15 ust. 2 ustawy o CIT stosuje się odpowiednio. Do fundacji rodzinnej, o której mowa powyżej, nie stosuje się zwolnień i odliczeń określonych w art. 17-18f ustawy o CIT.


Zgodnie z art. 7 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b ustawy i CIT, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Jednakże art. 24r ustawy o CIT nie został wymieniony wśród powyższych wyjątków. Zatem podstawą opodatkowania podatkiem 25%, o którym mowa w art. 24r ustawy o CIT, będzie dochód, czyli różnica między przychodami a kosztami uzyskania przychodów.

W fundacji rodzinnej CIT w stawce 25% jest zatem obliczany od dochodu (który stanowi przychód minus koszty jego uzyskania), a nie od przychodu, jak w przypadku podatków o charakterze ryczałtowym.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *