Nowe stawki amortyzacyjne dla budynków niemieszkalnych w roku 2024

Like Don't move Unlike
 
2

Z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowelizacja przewiduje zmiany w przepisach dotyczących wysokości indywidualnych stawek amortyzacyjnych stosowanych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców w przypadku budynków (lokali) niemieszkalnych i budowli zaliczanych do grupy 1 i 2 Klasyfikacji Środków Trwałych.

Kto może skorzystać z nowych przepisów?

W myśl nowych regulacji, mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r., będą mogli stosować wyższe stawki amortyzacyjne w przypadku budynków (lokali) niemieszkalnych i budowli zaliczanych do grupy 1 i 2 Klasyfikacji, które po raz pierwszy zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa. Przy czym ważna jest  lokalizacja danego środka trwałego na terenie gminy, która spełnia dwa kryteria:

a) znajduje się w powiecie, gdzie stopa bezrobocia przekracza 120% średniej dla kraju;

b) dochód podatkowy na mieszkańca w tej gminie jest niższy niż średnia dla wszystkich gmin.

Jakie są limity stawek amortyzacyjnych?

Zależnie od stopy bezrobocia w powiecie, gdzie zlokalizowany jest dany środek trwały, ustala się minimalny okres amortyzacji:

a) przy stopie bezrobocia od 120% do 170% średniej krajowej, okres amortyzacji wynosi minimum 10 lat (stawka amortyzacji maksymalnie 10%);

b) jeżeli stopa bezrobocia przekracza 170% średniej krajowej, okres ten skraca się do minimum 5 lat (stawka amortyzacji maksymalnie 20%).  

Przy ustalaniu stopy bezrobocia oraz wskaźników dochodów podatkowych korzysta się z danych ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Kiedy zostają spełnione przesłanki stosowania nowych regulacji?

Warunki są spełniane w miesiącu, w którym:

a) uprawomocniła się decyzja o pozwoleniu na budowę.

b) upłynął czas na sprzeciw wobec zgłoszenia budowy lub wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

c) środek trwały został po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji, jeśli budowa nie wymagała pozwolenia lub z innych przyczyn nie doszło do decyzji lub zgłoszenia budowy.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *