Estoński CIT a niższy niż rynkowy czynsz za korzystanie z nieruchomości

Like Don't move Unlike
 
5

1. Zagadnienie

Czy Spółka opodatkowana w formie ryczałtu od dochodów spółek (CIT estoński) zobowiązana jest traktować zapłacony przez nią czynsz za korzystanie z nieruchomości, w sytuacji w której byłby on ustalony poniżej wartości rynkowej, jako opodatkowany CIT estońskim – dochód z ukrytych zysków lub wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą?

Brak takiego obowiązku – zgodnie z poglądem wyrażonym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 7 grudnia 2022 r. znak 0111-KDIB2-1.4010.644.2022.1.BJ.

2. Z uzasadnienia przedmiotowej interpretacji indywidualnej:

„(…) opodatkowaniu Ryczałtem podlega jedynie nadwyżka świadczenia ponad wartość rynkową transakcji, to ustalenie w transakcji z podmiotem powiązanym wynagrodzenia niższego niż rynkowe, tym bardziej nie stanowi podstawy do rozpoznania dochodu z ukrytych zysków. Inaczej mówiąc, zastosowanie w tej sprawie znajdzie jedna z zasad logiki prawniczej, tj. wnioskowanie z przeciwieństwa (a contrario). Skoro jako ukryty zysk, traktowane są świadczenia „przepłacone” przez spółkę, tj. prowadzące do odebrania jej środków pieniężnych i zmniejszenia zysku, który w przyszłości podlegałby opodatkowaniu w ramach Ryczałtu w razie jego wypłaty, to nie mogą podlegać opodatkowaniu jako ukryte zyski sytuacje dające przeciwstawny efekt. Na przedstawionym w niniejszym wniosku przykładzie – gdyby okazało się, że świadczenie usługi najmu przez Wynajmującego odbywa się poniżej stawek rynkowych, ze Spółki byłoby wypłacanych mniej środków niż powinno, a także zawyżany byłby jej zysk, który w przyszłości podlegałby opodatkowaniu Ryczałtem w razie jego wypłaty. Nie jest to więc sytuacja, która narusza interesy fiskalne Państwa od strony Spółki opodatkowanej Ryczałtem. Zupełnie inną kwestią jest opodatkowanie takiego niedomiaru przychodu po stronie Wynajmującego, które może i powinno mieć miejsce”.

3. Konkluzja

Zapłacony przez Spółkę opodatkowaną CIT estońskim czynsz za korzystanie z nieruchomości, w sytuacji w której byłby on ustalony poniżej (a nie powyżej) wartości rynkowej, nie będzie stanowił dla tej Spółki, opodatkowanego ryczałtem, dochodu z ukrytych zysków tudzież wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *