Czynny żal karny skarbowy – zmiany od dnia 1 stycznia 2023 r.

Like Don't move Unlike
 
10

Czym jest czynny żal?

Czynny żal jest instytucją uregulowaną w art. 16 Kodeksu karnego skarbowego umożliwiającą odstąpienie od ukarania tych sprawców, którzy wyrazili „skruchę” z powodu popełnienia czynu zabronionego i dopełnili ciążących na nich obowiązków.

Aby to było możliwe, sprawca czynu zabronionego musi łącznie spełnić dwie poniższe przesłanki:

1. złożyć czynny żal, czyli zawiadomić o popełnieniu czynu zabronionego, w którym dobrowolnie poinformuje naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, o tym jakich obowiązków nie dopełnił,

2. dopełnić obowiązków, w tym uiścić w całości zobowiązanie publicznoprawne, którego nie uregulował.

Pytanie gdzie złożyć czynny żal w roku 2023?

Rozporządzeniem z dnia 13 października 2022 r. Minister Finansów do prowadzenia postępowań przygotowawczych i występowania w postępowaniach przed sądem w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone w ustawie Kodeks karny skarbowy wyznaczył naczelników konkretnych urzędów skarbowych.

Przedmiotowym rozporządzeniem Minister Finansów określił także terytorialny zasięg działania z podziałem na poszczególne województwa. I tak wyznaczeni naczelnicy urzędów skarbowych to:  

1. Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki – województwo dolnośląskie

2. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu – województwo kujawsko-pomorskie

3. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie – województwo lubelskie

4. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze – województwo lubuskie

5. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew – województwo łódzkie

6. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto – województwo małopolskie

7. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów – województwo mazowieckie

8. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu – województwo opolskie

9. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie            – województwo podkarpackie

10. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku – województwo podlaskie

11. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie – województwo pomorskie

12. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach – województwo śląskie

13. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach – województwo świętokrzyskie

14. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie – województwo warmińsko-mazurskie

15. Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce – województwo wielkopolskie

16. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie – województwo zachodniopomorskie

Do którego zatem naczelnika urzędu skarbowego należy skierować czynny żal – wyznaczonego czy też niewyznaczonego, ale za to właściwego dla konkretnego podatnika?

Jak się wydaje pomimo powyższych zmian, do odbierania czynnego żalu nadal właściwym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów wszyscy bowiem naczelnicy urzędów skarbowych nadal pozostają finansowymi organami postępowania przygotowawczego, tym samym uprawnionymi do odbierania czynnego żalu. Jeżeli natomiast podatnik złoży czynny żal do niewłaściwego naczelnika urzędu skarbowego, to ten przekaże sprawę zgodnie z właściwością z zachowaniem terminu.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Wojciech Michalski

Doradca podatkowy (numer wpisu: 14433), agent celny (numer wpisu: 019264), prokurent w spółce doradztwa podatkowego Magistri Tributorum spółka z o.o. Certyfikowany specjalista d.s. rachunkowości. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i rachunkowość w specjalności podatki. Wieloletni współpracownik biura rachunkowego. Posiada duże doświadczenie w kompleksowym rozliczaniu spółek, działalności gospodarczych oraz najmów prywatnych. Specjalizuje się w sporządzaniu wniosków o interpretacje podatkowe oraz wiążące informacje stawkowe. Ekspert na szkoleniach i kongresach o tematyce opodatkowania nieruchomości. Specjalista i praktyk w rozliczaniu ryczałtu od dochodów spółek.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *