Opodatkowanie rozliczeń z własną spółką z o.o.

Like Don't move Unlike
 
6

W praktyce obrotu występują sytuacje, w których osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) jest także udziałowcem spółki z o.o. Takie sytuacje umożliwiają podjęcie pomiędzy osobą fizyczną a spółką z o.o. współpracy na wielu płaszczyznach o odmiennych skutkach podatkowych zobrazowanych w punktach poniżej:  

1. Odpłatne świadczenie usług przez JDG na rzecz spółki z o.o., stanowiące dla spółki z o.o. koszt uzyskania przychodu     

Podstawa świadczenia – faktura

Podatek dochodowy – taki sam jak w JDG, to jest wedle skali podatkowej z PIT-36, liniowy z PIT-36L albo ryczałtowy z PIT-28 oraz adekwatna do wybranej formy opodatkowania składka zdrowotna, a także składka na ubezpieczenie społeczne   

Podatek VAT – wystąpi, jeżeli świadczący usługę nie będzie zwolniony do limitu kwoty 200.000 zł rocznie albo jeżeli sama usługa nie będzie zwolniona przedmiotowo

2. Dywidenda, nie stanowiąca dla spółki z o.o. kosztu uzyskania przychodu  

Podstawa świadczenia – uchwała walnego zgromadzenia wspólników

Podatek dochodowy – zawsze 19% z PIT-8AR bez składki zdrowotnej i bez składki na ubezpieczenie społeczne

Spółka przy wypłacie potrąca na podatek PIT    

Podatek VAT – nie wystąpi

3. Wynagrodzenie dla członka zarządu, stanowiące dla spółki z o.o. koszt uzyskania przychodu    

Podstawa świadczenia – uchwała walnego zgromadzenia wspólników

Podatek dochodowy – wedle skali podatkowej (12% poniżej progu 120.000 zł, a 32% powyżej tego progu) oraz składka zdrowotną 9%, ale brak składki na ubezpieczenie społeczne

Spółka przy wypłacie potrąca zaliczkę na podatek PIT oraz potrąca składkę zdrowotną

Podatek VAT – nie wystąpi

4. Wynagrodzenie dla prokurenta, stanowiące dla spółki z o.o. koszt uzyskania przychodu      

Podstawa świadczenia – uchwała zarządu spółki  

Podatek dochodowy – wedle skali podatkowej (12% poniżej progu 120.000 zł, a 32% powyżej tego progu) oraz składka zdrowotną 9%, ale brak składki na ubezpieczenie społeczne

Spółka przy wypłacie nie potrąca zaliczki na podatek PIT, ale potrąca składkę zdrowotną  

Podatek VAT – nie wystąpi

5. Wynagrodzenie udziałowca tytułem powtarzających się świadczeń niepieniężnych z art. 176 KSH, stanowiące dla spółki z o.o. koszt uzyskania przychodu        

Podstawa świadczenia – umowa spółki w formie aktu notarialnego    

Podatek dochodowy – wedle skali podatkowej (12% poniżej progu 120.000 zł, a 32% powyżej tego progu), przy czym brak składki zdrowotnej oraz brak składki na ubezpieczenie społeczne

Spółka przy wypłacie nie potrąca zaliczki na podatek PIT

Podatek VAT – wystąpi, jeżeli świadczący usługę nie będzie zwolniony do limitu kwoty 200.000 zł rocznie albo jeżeli sama usługa nie będzie zwolniona przedmiotowo

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *