Prezentowanie ukrytych zysków w sprawozdaniu finansowym  

Like Don't move Unlike
 
4

W deklaracji CIT-8E(4) dochód z tytułu ukrytych zysków i dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, a także należny i zapłacony od nich ryczałt prezentowane są łącznie za poszczególne miesiące, ponieważ podstawa opodatkowania, stawka podatku i moment powstania obowiązku podatkowego są tożsame w obydwu powyższych przypadkach.

Niemniej, w konsekwencji z deklaracji CIT-8E(4) nie będzie wynikało jaka konkretnie kwota ryczałtu będzie związana z dochodem z tytułu ukrytych zysków, a jaka z dochodem z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Pytanie w takim razie w jakim miejscu dochody te są prezentowane rozłącznie. Oczywiście rozróżnienie to jest widoczne na kontach w księgach rachunkowych. Ale nie tylko tam, ponieważ sporządzając sprawozdanie finansowe dla spółki objętej estońskim CIT zwrócić należy uwagę, że w ustawie o rachunkowości w załączniku numer 1 „Dodatkowe informacje i objaśnienia” w punkcie 17a wprowadzony został obowiązek prezentowania informacji o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT – w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Wniosek jest zatem taki, że w sprawozdaniu finansowym spółki objętej estońskim CIT informacja dodatkowa powinna zawierać także informację dotyczącą dochodu z tytułu ukrytych zysków.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Adrian Stochmal

Doradca podatkowy (numer wpisu 14817), agent celny (numer wpisu 017886), doktorant na wydziale nauk prawnych, współpracownik spółki doradztwa podatkowego Magistri Tributorum sp. z o.o., właściciel biura rachunkowego IPSO FACTO, partner w agencji celnej OCLIJ SIĘ, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT, autor serii książek pt.: "Zrozumieć Estoński CIT", członek zarządu w spółce z branży energetycznej, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego. Uczestnik projektu “Dialog z biznesem” prowadzonego przez Ministerstwo Finansów w kontekście CIT Estoński na etapie wdrażania i konsultacji ryczałtu od dochodów spółek. Absolwent studiów magisterskich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie prawo podatkowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Autor blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Trener w zakresie prawa podatkowego, celnego i rachunkowości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *