Stawka ryczałtu po przekształceniu w pierwszym roku estońskiego CIT

Like Don't move Unlike
 
4

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w roku 2023 zamierza od dnia 1 stycznia 2024 r. wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek.

Czy taka spółka w roku 2024, czyli w pierwszym roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek będzie uprawniona do stosowania stawki ryczałtu, zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, w wysokości 10%?

Moim zdaniem tak, przy czym ważna jest kwestia ustalenia, czy spółka będzie posiadała w roku 2024, to jest pierwszym roku jej opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, status małego podatnika. Aby móc stosować 10% stawkę opodatkowania w pierwszym roku opodatkowania estońskim CIT należy posiadać status małego podatnika, który jest w takim przypadku ustalany za poprzedni rok podatkowy. Z kolei, poprzednim rokiem podatkowym dla takiej spółki będzie okres od 1 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., zatem to w tym okresie przychody ze sprzedaży nie mogą przekroczyć progu 2 000 000 euro.

Co istotne, ustawodawca nie przewidział, w przypadku ustalania statusu małego podatnika proporcjonalnego przeliczania wysokości wskazanego w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, limitu stosownie do długości roku podatkowego – w przypadku podmiotów, których rok jest krótszy lub dłuższy niż 12 miesięcy. Zatem, do stwierdzenia czy podatnik posiada status małego podatnika, a w konsekwencji możliwość stosowania stawki 10% w pierwszym roku opodatkowania estońskim CIT, to jest w powyższym stanie faktycznym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., należy zgodnie z art. 4 pkt 10 ustawy o CIT zważać na poprzedni rok podatkowy, czyli okres od 1 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *