CIT estoński a rozliczanie samochodów osobowych przed rokiem 2023  

Like Don't move Unlike
 
2

Zgodnie z tezą wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2023 r., sygn. akt II FSK 93/23 przed 2023 r. brak było podstaw do opodatkowywania ryczałtem od dochodów spółek wydatków na używanie samochodów osobowych (także odpisów: amortyzacyjnych i z tytułu utraty ich wartości) w sposób mieszany przez osoby niebędące wspólnikami spółek. Dopiero bowiem od dnia 1 stycznia 2023 r. do art. 28m ustawy o CIT dodano ust. 4a, który określa przedmiot opodatkowania w przypadku dochodów z tytułu spornych wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Zdaniem sądu kasacyjnego w obowiązującym stanie prawnym przed 1 stycznia 2023 roku, ustawa o CIT nie zawierała konkretnych regulacji odnoszących się do tego rodzaju dochodów. Z kolei art. 28m ustawy o CIT szczegółowo definiuje dochody z tytułu ukrytych zysków, zarówno wskazując beneficjentów świadczeń, jak i podając przykłady. W kontraście, wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą nie były definiowane ani przykładowo opisane, co prowadziło do braku określoności przedmiotu opodatkowania, a tym samym do niespełnienia konstytucyjnych wymogów. Analiza przepisów pokazuje, że pewne świadczenia mogły być zakwalifikowane zarówno jako ukryte zyski, jak i wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, w zależności od tego, kto jest stroną transakcji. W przypadku wspólników spółki, wydatki te były uznawane za ukryte zyski. Dla innych podmiotów, takich jak pracownicy, nie istniała taka klasyfikacja, co rodziło niejasności.

Podsumowując, przed nowelizacją art. 28m ustawy o CIT, nie było podstaw do opodatkowania ryczałtem dochodów z tytułu mieszanych wydatków na używanie samochodów osobowych przez osoby inne niż wspólnicy. Zmiana ta została wprowadzona dopiero od 1 stycznia 2023 roku. W związku z tym, skarga kasacyjna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, oparta w ocenie sądu kasacyjnego na analogii prawa, została uznana za niezasadną.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *