Czy najem nieruchomości spółce przez jej udziałowców jest ukrytym zyskiem? 

Like Don't move Unlike
 
6

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim (nieprawomocnym) wyrokiem z dnia 7 grudnia 2023 r., sygn. akt I SA/Go 276/23 uchylił interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej rozpatrującą zagadnienie czy najem nieruchomości spółce objętej estońskim CIT przez jej udziałowców jest ukrytym zyskiem.

Zdaniem WSA w Gorzowie Wielkopolskim najem nieruchomości spółce przez jej udziałowców nie jest ukrytym zyskiem opodatkowanym ryczałtem, a to ponieważ:

„(…) udostępnianie spółce majątku prywatnego wspólnika (wspólników) nie jest w żaden sposób zakazane, (nie można również z tego wywodzić, że w takim przypadku występuje kategoria ukrytego zysku), jednocześnie należy zaznaczyć, że brak jest powszechnie obowiązującego przepisu, który nakazywałby wyposażenia osoby prawnej, w tym przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, we własność nieruchomości/ruchomości. Co więcej, wynajem nieruchomości, na której jest prowadzona działalność gospodarcza, jest częstą praktyką gospodarczą. Znaczna część podmiotów gospodarczych nie posiada własności nieruchomości i opiera się na wynajmie. Ważne jest, aby udziałowcy spółki z o.o. wyposażyli ją w aktywa niezbędne do generowania przychodów i aby spółka była w stanie własnymi środkami finansowymi zaspokoić swoje potrzeby w zakresie posiadania nieruchomości niezbędnej do prowadzenia działalności np. na podstawie umowy najmu (tak też WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 11 lipca 2023 r., sygn. akt I SA/Gd 176/23, WSA w Łodzi w wyroku z dnia 17 października 2023 r., sygn. akt I SA/Łd 513/23).”

Stowarzyszenie Podatników Estońskiego CIT poleca uwadze powyższy wyrok sądu administracyjnego, ponieważ zawiera on wartościową wskazówkę co do zasad wykładni art. 28m ust. 3 ustawy o CIT z podkreśleniem, że: „nie ma podstaw prawnych do zrównania udziału w zysku Spółki z wypłatą świadczenia z tytułu zapłaty Czynszu za wynajmowane Spółce Aktywa. Zapłata Czynszu nie stanowi wszakże „świadczenia wykonanego w związku z prawem do udziału w zysku” w rozumieniu art. 28m ust. 3 CIT. (…) wskazana regulacja nie definiuje każdego świadczenia na rzecz wspólnika jako ukrytego zysku, lecz stanowi, że musi to być świadczenie wykonywane w związku z prawem do udziału w zysku.”

Nasze Stowarzyszenie w pełni podziela pogląd wyrażony przez sąd administracyjny, mając nadzieję na zrewidowanie przez organy interpretacyjne stanowiska jakoby najem świadczony przez udziałowców / wspólników / akcjonariuszy na rzecz ich spółek opodatkowanych ryczałtem automatycznie stanowił podlegający opodatkowaniu ukryty zysk, ponieważ nie wyposażyli oni spółki w nieruchomości, czy też inne składniki mienia.

Tym bardziej, że organy interpretacyjne prezentują zarazem odmienne, bardziej liberalne stanowisko:
„(…) ponoszony przez Wnioskodawcę (tu: spółkę objętą estońskim CIT) czynsz najmu za opisane we wniosku nieruchomości wynajmowane od udziałowców nie będzie stanowić dochodu z tytułu ukrytych zysków określonych w art. 28m ust. 3 ustawy o CIT. Tym samym wypłata czynszu za najem części administracyjnej budynku na biuro oraz części produkcyjnej budynku, w której Spółka prowadzi produkcję wyrobów stalowych, jak również innych nieruchomości do celów magazynowych i placu nie będą stanowiły ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 3 w związku z art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.” (za interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 grudnia 2022 r. znak 0111-KDWB.4010.77.2022.3.BB).

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *