Wakacje składkowe – jest podpis Prezydenta

Like Don't move Unlike
 
2

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę umożliwiającą przedsiębiorcom tzw. “wakacje składkowe” w 2024 roku. Około 1,7 mln mikroprzedsiębiorców, którzy zatrudniają do 9 osób i osiągają przychody do 2 mln euro rocznie, będzie mogło skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy przez jeden miesiąc w roku. Zwolnienie to ma na celu obniżenie kosztów prowadzenia działalności bez konieczności zawieszania firmy.

Wakacje składkowe to nowe rozwiązanie prawne skierowane do mikroprzedsiębiorców w Polsce, umożliwiające zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w jednym dowolnie wybranym miesiącu w roku. Poniżej szczegóły dotyczące tej ustawy:

Kto może skorzystać z wakacji składkowych?

 • Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG: Około 1,7 miliona przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, którzy są wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 • Mikroprzedsiębiorcy: Przedsiębiorcy zatrudniający, oprócz siebie, do 9 osób oraz osiągający przychody do 2 milionów euro rocznie.
 • Forma rozliczenia podatku: Przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa).
 • Wyłączenia: Z nowych regulacji nie skorzystają samozatrudnieni, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców.

Jakie są główne zasady wakacji składkowych?

 • Zwolnienie z opłacania składek: Przedsiębiorca zostaje zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w jednym wybranym miesiącu w roku.
 • Brak konieczności zawieszania działalności: Przedsiębiorca nadal może uzyskiwać przychody i wystawiać faktury w okresie korzystania z ulgi.
 • Wniosek do ZUS: Przedsiębiorca musi złożyć wniosek do ZUS w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc zwolnienia.
 • Wsparcie państwa: Składki na ubezpieczenia społeczne w czasie korzystania z ulgi będą opłacane przez budżet państwa.
 • Pomoc de minimis: Wsparcie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis.

Korzyści i wpływ na przedsiębiorców

 • Obniżenie kosztów prowadzenia działalności: Wakacje składkowe pozwolą na zmniejszenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Brak wpływu na świadczenia: Wakacje składkowe nie będą miały wpływu na uprawnienia do zasiłku chorobowego ani na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych.
 • Elastyczność: Przedsiębiorca ma wybór, kiedy skorzystać z wakacji składkowych, co pozwala na dostosowanie ulgi do indywidualnych potrzeb.

Podsumowanie

Ustawa o wakacjach składkowych ma na celu wsparcie mikroprzedsiębiorców poprzez umożliwienie im corocznego zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w jednym wybranym miesiącu. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą obniżyć swoje koszty i elastycznie zarządzać swoimi finansami, bez wpływu na przyszłe świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

Nasza kancelaria pomoże w rozwianiu wątpliwości – prosimy o kontakt.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

 • tel.: +48 534 312 775,
 • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
 • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Adrian Stochmal

Doradca podatkowy (numer wpisu 14817), agent celny (numer wpisu 017886), doktorant na wydziale nauk prawnych, współpracownik spółki doradztwa podatkowego Magistri Tributorum sp. z o.o., właściciel biura rachunkowego IPSO FACTO, partner w agencji celnej OCLIJ SIĘ, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT, autor serii książek pt.: "Zrozumieć Estoński CIT", członek zarządu w spółce z branży energetycznej, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego. Uczestnik projektu “Dialog z biznesem” prowadzonego przez Ministerstwo Finansów w kontekście CIT Estoński na etapie wdrażania i konsultacji ryczałtu od dochodów spółek. Absolwent studiów magisterskich na wydziale ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie finansów i rachunkowości, studiów podyplomowych na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego w przedmiocie prawo podatkowe oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w przedmiocie agent celny. Autor blogów www.oclijsie.pl oraz www.porozmawiajmyopodatkach.pl. Trener w zakresie prawa podatkowego, celnego i rachunkowości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *