Jak założyć Fundację Rodzinną

Like Don't move Unlike
 
4

Jak założyć fundację rodzinną – krok po kroku.

Jeżeli myślisz o założeniu fundacji rodzinnej to musisz wiedzieć, że aktualnie (stan prawny czerwiec 2023 r.) jest to możliwe jedynie poprzez złożenie dokumentacji na piśmie w sądzie rejestrowym:

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Słowackiego 5

97-300 Piotrków Trybunalski

Procedura rejestracji wniosków online nie jest jeszcze dostępna. 

Poniższe zestawienie dotyczy zakładania fundacji rodzinnej za życia fundatora w akcie założycielskim i kładzie akcent na podstawowe czynności, które należy wykonać.     

A zatem, do rzeczy – zakładamy fundację rodzinną.

Krok pierwszy

Przygotowanie projektu statutu fundacji rodzinnej, który określa co najmniej:

 • nazwę fundacji rodzinnej;
 • siedzibę fundacji rodzinnej;
 • szczegółowy cel fundacji rodzinnej;
 • beneficjenta lub sposób jego określenia i zakres przysługujących beneficjentowi uprawnień;
 • zasady prowadzenia listy beneficjentów;
 • zasady, w tym szczegółowy tryb, zrzeczenia się uprawnień przez beneficjenta;
 • czas trwania fundacji rodzinnej, jeżeli jest oznaczony;
 • wartość funduszu założycielskiego;
 • zasady powoływania i odwoływania oraz uprawnienia i obowiązki członków organów fundacji rodzinnej, a także zasady reprezentacji fundacji rodzinnej przez zarząd albo przez inne organy fundacji rodzinnej w przypadkach wskazanych w ustawie;
 • podmiot uprawniony do zatwierdzenia czynności zarządu fundacji rodzinnej w organizacji;
 • co najmniej jednego beneficjenta uprawnionego do uczestnictwa w zgromadzeniu beneficjentów;
 • zasady zmiany statutu;
 • przeznaczenie mienia fundacji rodzinnej po jej rozwiązaniu, w tym określenie beneficjenta uprawnionego do mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej.

Krok drugi

Przygotowanie kodów PKD, jeżeli fundacja rodzinna ma prowadzić działalność gospodarczą  

Krok trzeci

Umówienie przez fundatora terminu wizyty u notariusza, ponieważ tak akt założycielski fundacji rodzinnej, jak i statut fundacji rodzinnej muszą być obowiązkowo sporządzone w formie aktu notarialnego

Krok czwarty

Podpisanie przez fundatora u notariusza aktu notarialnego zawierającego akt założycielski oraz statut fundacji rodzinnej – z chwilą sporządzenia aktu założycielskiego powstaje fundacja rodzinna w organizacji

Krok piąty

Zamieszczenie przez notariusza aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN)

Krok szósty

Wystąpienie przez fundację rodzinną w organizacji z wnioskiem do właściwego urzędu skarbowego o nadanie numeru NIP wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny (własność, najem, użyczenie) do lokalu będącego jej siedzibą

Krok siódmy

Wystąpienie przez fundację rodzinną w organizacji z wnioskiem do właściwego urzędu statystycznego o nadanie numeru REGON

Krok ósmy

Zgłoszenie fundacji rodzinnej w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Krok dziewiąty

Pokrycie funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej w kwocie co najmniej 100.000 zł

Krok dziesiąty

Uiszczenie przez fundatora opłaty sądowej od wniosku o rejestrację fundacji rodzinnej w kwocie 500 zł

Krok jedenasty

Złożenie w sądzie rejestrowym wniosku o rejestrację fundacji rodzinnej wraz z załącznikami

Krok dwunasty

Założenie rachunku bankowego dla fundacji rodzinnej

Krok trzynasty

Sporządzenie polityki rachunkowości dla fundacji rodzinnej

Krok czternasty

Podpisanie z biurem rachunkowym umowy o księgowość dla fundacji rodzinnej

Krok piętnasty

Wybór firmy audytorskiej dla fundacji rodzinnej

Krok szesnasty  

Uzyskanie numeru wpisu do rejestru fundacji rodzinnych i uzyskanie osobowości prawnej przez ten podmiot

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

 • tel.: +48 534 312 775,
 • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
 • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *