Księgowanie Fundacji Rodzinnej

Like Don't move Unlike
 
13

Fundacja rodzinna jest osobą prawną, która nie musi, ale w pewnym stopniu może wykonywać działalność gospodarczą.

Co więcej, firma audytorska albo zespół audytorów wyznaczone przez zgromadzenie beneficjentów dokonują audytu zarządzania aktywami fundacji rodzinnej, zaciągania i spełniania zobowiązań oraz zobowiązań publicznoprawnych, pod kątem prawidłowości, rzetelności oraz zgodności z prawem, celem oraz dokumentami fundacji rodzinnej. Audyt ten przeprowadza się co najmniej raz na cztery lata. A przypadku fundacji rodzinnej, której sprawozdanie finansowe podlega badaniu zgodnie z ustawą o rachunkowości, audyt przeprowadza się corocznie przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego.

W przypadku gdy stroną płatności związanej z wykonywaną działalnością fundacji rodzinnej jest beneficjent, jej dokonywanie lub przyjmowanie następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy o usługach płatniczych.

Fundacja rodzinna jest rozliczana na tzw. pełnej rachunkowości (księgach podatkowych), a także jest opodatkowana podatkiem CIT (jakkolwiek specyficznie) i jest płatnikiem podatku PIT (również specyficznym). 

Wszystko powyższe wymaga prowadzenia księgowości odpowiadającej specyfice fundacji rodzinnej, co w pierwszej kolejności wymaga ustalenia:

1. czy osoba prawna jest już fundacją rodzinną czy też dopiero fundacją rodzinną w organizacji

2. numerów NIP, REGON i numeru wpisu fundacji rodzinnej w rejestrze prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

3. czy fundacja rodzinna będzie prowadziła działalność gospodarczą czy też nie, a jeżeli tak to w jakim zakresie i czy ten zakres może wykraczać poza zakres przewidziany dla fundacji rodzinnych

4. rachunku bankowego fundacji rodzinnej   

5. polityki rachunkowości właściwej dla fundacji rodzinnej

6. zakładowego planu kont właściwego dla fundacji rodzinnej

7. umowy o księgowość właściwej dla fundacji rodzinnej

8. szacowanej liczby operacji podlegających księgowaniu w oparciu o dowody zewnętrzne, dowody wewnętrzne oraz rozrachunki 

9. czy w fundacji rodzinnej wystąpi podatek CIT tylko ryczałtowy wedle stawki 15%, w tym z ukrytych zysków, czy też także podatek CIT w stawce 25% i 19%

10. czy fundacja rodzinna będzie płatnikiem PIT w stawce 10% lub 15%

11. czy w fundacji rodzinnej należy wprowadzić cykliczne pre-audyty celem weryfikacji ukrytych zysków oraz działalności gospodarczej wykraczającej poza ustalony zakres

Wcześniejsze przygotowanie odpowiedzi na powyższe pytania usprawni proces przyjmowania fundacji rodzinnej do biura rachunkowego.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *