Sprawozdanie finansowe fundacji rodzinnej za rok 2023 

Like Don't move Unlike
 
10

Uwaga – dotyczy wszystkich fundacji rodzinnych zarejestrowanych w roku 2023 w Rejestrze Fundacji Rodzinnych, a także wszystkich fundacji rodzinnych w organizacji założonych w roku 2023, to jest takich w przypadku których w roku 2023 nie został wprawdzie uzyskany wpis do Rejestru Fundacji Rodzinnych, ale które powstały w roku 2023 wskutek sporządzenia aktu założycielskiego albo ogłoszenia testamentu.  

Sprawozdanie finansowe fundacji rodzinnej za rok 2023 trafia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (sądu rejestrowego), natomiast nie trafia do Krajowego Rejestru Sądowego.       

Fundacja rodzinna i fundacja rodzinna w organizacji w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 w terminie do końca marca 2024 r., a także do jego zatwierdzenia w terminie do końca czerwca 2024 r.    

Jako, że fundacja rodzinna nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, a do Rejestru Fundacji Rodzinnych to nie składa ona sprawozdania finansowego w KRS, lecz Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, a samo sprawozdanie finansowe kierowane do sądu może przybrać postać papierową, ponieważ taką też postać może mieć wniosek do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (sądu rejestrowego) do którego także należy załączyć sprawozdanie finansowe.  

Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do rejestru fundacji rodzinnych oraz sposobu i miejsca ich udostępniania – udostępnił jako załączniki:

1. wzór formularza wniosku o zmianę danych w rejestrze fundacji rodzinnych – sprawozdania finansowe i inne dokumenty, oznaczonego symbolem RFR-Z30, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Wniosek ten składa się do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (sądu rejestrowego). Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami.

2. wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze fundacji rodzinnych – sprawozdania finansowe i inne dokumenty, oznaczonego symbolem RFR-ZN, stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia.

Zachęcamy również do obserwowania naszego Facebooka, gdzie prezentujemy na bieżąco aktualne i najciekawsze aspekty prawa podatkowego i nie tylko – LINK

Oraz do dołączenia do grupy dyskusyjnej na temat CITu Estońskiego, gdzie odpowiedzi udzielają specjaliści z Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT – LINK


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty POROZMAWIAJMY O PODATKACH prosimy o kontakt z kancelaria poprzez:

  • tel.: +48 534 312 775,
  • e-mail: kancelaria@porozmawiajmyopodatkach.pl,
  • skorzystanie z formularza kontaktowego.

Administracja naszej kancelarii w sposób zindywidualizowany określi zakres merytoryczny przedstawionej sprawy oraz złoży propozycję współpracy w przedmiotowym zakresie.

Autor

Patryk Smęda

Doradca podatkowy (numer wpisu 12110), prawnik, właściciel firmy szkoleniowej TAURUS TAX, partner agencji celnej OCLIJ SIĘ, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu przedmiotów w zakresie prawa celnego i podatkowego, członek założyciel Stowarzyszenia Podatników Estońskiego CIT. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Skarbowej, a następnie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wymiar i nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. W latach 2012-2018 trener wewnętrzny w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a następnie w Krajowej Szkole Skarbowości. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat zawodowy trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z komórkami szkoleniowymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Izby Radców Prawnych. Autor licznych, także książkowych publikacji podatkowych, w tym artykułów zamieszczanych w branżowym kwartalniku “Doradca podatkowy”. W trakcie uzyskiwania wpisu na listę agentów celnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *