Zdarzenie determinujące wysokość stawki estońskiego CIT od dywidendy – zdaniem WSA w Lublinie  

Wedle poglądu przedstawianego przez organy interpretacyjne wysokość stawki estońskiego CIT (10% albo 20%) przypadającego od wypłaty podzielonego zysku (dywidendy) powinna być ustalana w odniesieniu do stawki ryczałtu obowiązującej w roku podatkowym, w którym podejmowana jest uchwała o podziale wyniku finansowego. Natomiast termin faktycznej wypłaty tego zysku (dywidendy) lub rok, za który jest on wypłacany pozostają…