Problematyka cesji leasingu na gruncie podatkowym

Wstęp Dziennik Urzędowy Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikował interpretację ogólną Nr DD6.8202.4.2020, wydaną w dniu 15 lutego 2021 r. Interpretacja ta odnosi się do kwestii związanych z dopuszczalnym zakresem modyfikacji postanowień umów leasingowych oraz określeniem wysokości przychodu po stronie finansującego w przypadku sprzedaży przedmiotu leasingu na rzecz osoby trzeciej w trakcie trwania umowy.…