CIT estoński a spółka z o.o. w organizacji

Jeżeli podpisałeś umowę spółki z o.o. u notariusza albo w rządowym portalu S24 z intencją, że spółka ta ma od początku swojego istnienia być opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek to pamiętaj, że: Po pierwsze, Spółka musi złożyć zawiadomienie wyborze opodatkowania ryczałtem (ZAW-RD) do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku…

Skuteczność zawiadomienia ZAW-RD złożonego przed terminem

Termin złożenia zawiadomienia ZAW-RD o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek przypada do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany estońskim CIT. Załóżmy, że ten pierwszy miesiąc pierwszego roku podatkowego to po prostu styczeń  2024 r., a naszą intencją jest wybór estońskiego CIT począwszy właśnie od tego stycznia 2024 r.…