NEWSLETTER

NEWS: Stowarzyszenie Podatników Estońskiego CIT prześle wszystkim osobom zapisanych do newslettera: – dedykowaną dla podatników estońskiego CIT politykę rachunkowości, zaktualizowaną o: a) definicję wartości dodanej pod względem ekonomicznym oraz wyznaczenia dla niej progu „znikomego”, o którym mowa w art. 28j pkt 1 ust 2 lit g) ustawy CIT, b) określenie zakresu działalności oraz rozumieniu terminu…