Pełnomocnik w Polskim Ładzie a składki ZUS i NFZ

1. Istota zagadnienia W publikacji autor stara się znaleźć odpowiedź na pytanie: Czy wynagrodzenie pełnomocnika ustanowionego w spółce kapitałowej zgodnie z wprowadzoną z dniem 1 lipca 2022 r. nowelizacją przepisów Polski Ład 2.0 podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego? 2. Analiza ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ważnym jest art. 66 ust. 1 pkt…