Dobrowolne umorzenie udziałów w spółce a ukryte zyski

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł (nieprawomocnym w dacie publikacji tego wpisu) wyrokiem z dnia 19 lipca 2023 r., sygn. akt I SA/Gd 282/23, że ukryte zyski nie obejmują wypłaty wynagrodzenia udziałowcowi z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów, ale takiego które nie przekracza wartości środków wniesionych przez tego udziałowca tytułem wkładów na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego…

Czy prokurent może podpisać zawiadomienie ZAW-RD

Nasze Stowarzyszenie Podatników Estońskiego CIT zapytało Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej czy prokurent może skutecznie podpisać zawiadomienie ZAW-RD: Zawiadomienie ZAW-RD o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w polu 10 zawiera zwrot: „Podpis osoby/osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podatnika”. Czy zwrot ten oznacza, że zawiadomienie ZAW-RD może podpisać nie tylko członek zarządu spółki, a także…