Powrót krajowych schematów podatkowych MDR

Rozporządzenie Ministra Zdrowia odwołujące stan zagrożenia epidemicznego w Polsce wywołuje kilka konsekwencji, w tym powrót obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych (MDR). Z dniem 1 sierpnia 2023 r. powraca obowiązek raportowania krajowych schematów podatkowych MDR. Przedsiębiorstwa mają 30 dni na zgłoszenie schematów wykorzystywanych od marca 2020 r. Niespełnienie tego obowiązku może skutkować konsekwencjami prawnymi, w tym…

Zmiana numeru rachunkowego bankowego za PPS-1 przy ORD-IN

Pełnomocnik umocowany przez klienta (formularz PPS-1) do złożenia w Krajowej Informacji Skarbowej wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego (formularz ORD-IN) powinien pamiętać, że zmianie uległ numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej właściwy do uiszczania opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł od złożonego dokumentu pełnomocnictwa. Aktualny numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Bielsku…

Uzyskanie numeru PESEL przez obcokrajowca

Czym jest numer PESEL Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na identyfikację osoby, która go posiada. Numer PESEL zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną. Kto nadaje numer PESEL Numer PESEL nadaje Minister właściwy do spraw informatyzacji. Kto może dostać numer PESEL Numer PESEL dla obywateli polskich wydawany jest z…

Faktura wewnętrzna a prawidłowy kurs przy samofakturowaniu

1. Zagadnienie Zasadność stosowania faktury wewnętrznej w sytuacji stosowania procedury samofakturowania w celu przeliczenia każdej usługi po prawidłowym kursie, aby spełnić poniższy warunek: „bez względu na terminy wystawiania faktur, obowiązek podatkowy w VAT powinien być w tej sytuacji rozpoznawany w momencie wykonania każdej jednostkowej usługi”. 2. Analiza podstaw prawnych    Zgodnie z zasadą wyrażoną w…

CIT estoński a rozliczanie samochodów osobowych przed rokiem 2023  

Zgodnie z tezą wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2023 r., sygn. akt II FSK 93/23 przed 2023 r. brak było podstaw do opodatkowywania ryczałtem od dochodów spółek wydatków na używanie samochodów osobowych (także odpisów: amortyzacyjnych i z tytułu utraty ich wartości) w sposób mieszany przez osoby niebędące wspólnikami spółek. Dopiero bowiem od…